Cover Image
ISQM 1 og ISQM 2 trer i kraft 15.12.2022
4 November, 2022
Er ditt revisjonsfirma klar til dette?

Dette er et omfattende pliktig dokument som inneholder en risikovurdering av datasystem i virksomheten. Det må skreddersys for hvert revisjonskontor.


Read moreCover Image
Nytt verktøy for kundetiltak ved overvåkning av kunder og relle rettighetshavere
4 November, 2022

Jointly office har i disse dager lansert en del produkter.

Blant disse er en løsning for å holde overvåkning av dine kunders endringer i roller og reelle aksjeeiere i sanntid. Breønnøysundregisteret og tilgjengelig aksjonærregister siste år er kilden. Du legger inn ditt organisasjonsnummer og vips så er klientlisten din oppdatert i løpet av 5 minutter for et mellomstort regnskapsførerselskap eller revisjonsselskap.


Read moreCover Image
Signatur på tvers av landegrensene!
3 November, 2022

I jointly office finner du en løsning som sikrer juridisk bindende digital signatur globalt. Dette skjer ved bekreftelse fra to kilder, epost og SMS. Det finnes en minimumsløsning med bekreftelse bare på epost som kan brukes i fbm signatur fra kjentfolk og andre uformelle signaturer. EIDas sertifikat er lagt til som standard men kan velges bort.

Det som er spesielt er at dokument kan digitalt signeres globalt ved hjelp av andre teknisk anerkjente signeringsløsninger som tilsvarer bankID i Norge. Kilden for signaturen er at brukeren har scannet sitt pass eller ID-kort og verfisert identitet i appene som benyttes. 
Cover Image
Office online i Jointly Office
1 December, 2021

Viste du at det gjennom alle våre abonnementer inkluderer tilgang til Office online?


Read moreCover Image
Lov om register for reelle rettighetshavere
29 September, 2021

Fra 1.november 2021 vil den nye loven delvis tre i kraft, der alle norske foretak plikter å innhente dokumentere og rapportere hvem som er reell rettighetshaver. Dette skal rapporteres til Brønnøysundregisteret.


Read moreCover Image
Nye funksjoner i Talk
23 July, 2021

Nye Talk introduserer talemeldinger, stedsdeling, Outlook integrering og mye mer


Read more


Copyright Digital Revisor © 2020