Cover Image
På tide med en digital oppvask
16 September, 2020

Corona-digitaliseringen kan ha gitt mange selskaper digitale løsninger de ikke er tjent med på å bruke på lengre sikt. Hastverksdigitaliseringen i mars og april førte til at mange bedrifter nå bruker skyløsninger de ikke er tjent med.
Read more

Cover Image
Zoom skal ta betalt for <ende til ende> kryptert videomøte
4 June, 2020

Theverge publiserer nå at videokonferanseleverandøren skal ha åpne videomøter gratis konto på Zoom. Da kan politi og FBI samt hackere ha fri tilgang til alt som foregår. Det er bra både for folk og fe, men ikke så bra hvis hackere har onde hensikter.

Digital Revisors videomøteløsning er kryptert ende-til-ende.

Prøv gratis i 30 dager!
Cover Image
Sikkerhet sikkerhet sikkerhet
29 May, 2020

Du kjenner til eiendomsbransjens 3 slagord for best resultat:

Beliggenhet Beliggenhet Beliggenhet
Read moreCover Image
Går fra MS office til "Digital Revisors" office løsning
20 May, 2020

Her et eksempel på sikkerhetsgrep som europeiske departement og institusjoner fortar seg i nyere tid. Å skjerme sine digitale verdier og informasjon mot lekkasje.
Read more


Copyright Digital Revisor © 2020