Verftet Vard utsatt for dataangrep
11 June, 2020

Vard sine servere ble angrepet av kryptovirus.

Tidligere i blogginnlegg har digital revisor skrevet om hvordan AI teknologien kan bli missbrukt som verktøy med onde hensikter.

Samtidig har vi påpekt og omtalt hvilke grep organisasjoner bør sette i verk for å forebygge slike skader.

Det vil ikke bli siste gang vi hører om slike tilfeller, dessverre.

Prøv gratis i 30 dager!