Cover Image
Ny samarbeidsavtale mellom Digital Revisor og Bing Hodneland
1 December, 2020

Digital Revisor tilbyr bl.a. sikre løsninger hvor persondata forblir innenfor EØS, mens Bing Hodneland tilbyr juridisk bistand knyttet til bl.a. GDPR compliance og sikkerhet. 

Forfatter: Magnus Ødegaard, partner/advokat i Bing Hodneland.

Samarbeid startet ut fra felles mål

Digital Revisor AS som programvareselskap og IT-leverandør og Bing Hodneland advokatselskap DA som advokater innen bl.a. moms, skatt, arbeidsrett, personvern og GDPR compliance har i flere år bistått selskap tilknyttet Revisorgruppen.

Begge er opptatt av at kundene skal kunne oppfylle gjeldende krav til sikkerhet, bl.a. de nye kravene fra Schrems-II dommen 16. juli 2020 hvor EU-domstolen kjente avtalen mellom EU og USA kalt Privacy Shield ugyldig, og oppstilte nye tilleggskrav for bruk av leverandører i USA. 

Hva kan Digital Revisor og Bing Hodneland tilby markedet?

Produktene som Digital Revisor og Bing Hodneland tilbyr er særlig relevante i lys av Schrems-II dommen, som innebærer at et vesentlig tilfang av leverandører nå ser seg om etter europeiske alternativer siden USA ikke lenger er like rettslig tilgjengelig for datalagring eller levering av remote support.

Behovet for desentralisert og trygg lagring er også forsterket som følge av trusselbildet, herunder Covid-19 pandemien. Opplysninger som behandles av revisorer, kontrollere og regnskapsførere er ofte sensitive, og vil kunne være gjenstand for fremmede aktører og kriminelles interesse. Sikkerhetstiltakene som dataene er underlagt, bør derfor avpasses det trusselbildet de står overfor. Digital Revisor kan som IT-leverandør tilby kundene sikre tjenester, mens Bing Hodneland kan tilby sine kunder ekspertise innen hva som er godt nok for å oppfylle nye sikkerhetskrav.

Ny samarbeidsavtale fra 17. november 2020

En fordel med samarbeidsavtalen er at kunder av Digital Revisor tilbys rabatterte timesatser fra Bing Hodneland. Hvis Digital Revisor henviser et selskap til Bing Hodneland som ikke er kunde hos Bing Hodneland fra før, vil Bing Hodneland tilby slik ny kunde samme timesatser som Bing Hodneland tilbyr Digital Revisor.

Kontaktpersoner

For henvendelser kan partenes kontaktpersoner kontaktes:

Advokat/partner Magnus Ødegaard 
mobil   +47 92 21 87 00
mao@binghodneland.no

Salgs- og partneransvarlig Thomas Henjesand
mobil + 48 03 34 60
thomas@digitalrevisor.no