Cover Image
Lov om register for reelle rettighetshavere - Russiske sanksjonslister
9 January, 2023

I blogginnlegget fra september 2021 skrev vi om den nye loven der, alle norske foretak plikter å innhente dokumentere og rapportere hvem som er reell rettighetshaver. Dette skal rapporteres til Brønnøysundregisteret.
Sanksjoner mot russiske forretningsforbindelser er svært relevant i disse dager. Digital Revisor oppdaterer disse listene fortløpende. 

Alle registreringspliktige er pliktige til å innhente opplysninger om sine reelle rettighetshavere. Det må i tillegg dokumenteres grunnlaget for at de identifiserte er indentifisert som reelle rettighetshavere. Opplysningene skal så rapporteres til Brønnøysundregisteret.

Dette vil være gjeldende for foretak der der noen direkte eller indirekte eier eller kan stemme for mer enn 25% av foretaket, utpeke eller avsette mer enn halvparten av styret på noen måte. 

Hva skal registreres?
Registreringen av reelle rettighetshavere innebærer navn, personnummer, bostedsland, statsborgerskap og hvilken måte det kontrollerer den registreringspliktige. Eksempler på dette er gjennom stemmerett eller eierskap mm. Videre skal det avklares om eierskapet er direkte eller indirekte og med navn og organisasjonsnummer på mellomliggende selskaper som eventuelt er involvert. Det skal også dokumenteres hvorfor den reelle rettighetshaver er dokumentert i så måte.

Hvordan vil dette håndheves?
I tilfeller der virksomheten ikke sørger for å gjennomføre registering og oppdatering av registeret vil virksomheten i første omgang pålegges å oppdatere dette innen en frist. Om det likevel ikke registreres innen fristen vil registeret kunne pålegge tvangsmulkt inntil forhodet er rettet. Ytterligere overtredelse kan medføre bøter eller fengsel inntil ett år.

Hvordan kan din bedrift gjennomføre dette?
Digital Revisor har flere gode verktøy der vi vil implementere både å innhenting av reelle rettighetshavere og sikre at dette blir dokumentert . Blant annet vil du finne dette gjennom våre forespørsler for risiko og internkontroll (ISQM) og kundekontroll (hvitvasking).

Prøv Jointly Office gratis i 30 dager ved å trykke her

Eller ta kontakt direkte med oss ved å trykke her