Utleiekalkulator

Utleiekalkulatoren viser deg trinn for trinn hvordan din utleie aktivitet blir håndtert med hensyn til skatteberegning og beregning av merverdiavgift.

Skattemessige problemstillinger som er relatert til privat utleieaktivitet er tatt hensyn til i kalkulatoren. Start på toppen og jobb deg nedover. Du må håndtere hver eiendom isolert. Les tips, eksemplene og instruksene nøye.

Utleiekalkulator

Oversikt


Roboten tar deg igjennom de spørsmålene du møter på i forbindelse med din utleieaktivitet av fast eiendom. Husk på å trekke fra inntektene, provisjon til AIRBNB f.eks, når du registrerer inntekter i roboten. Les betingelsene nedenfor.

Vis betingelser
Roboten er basert på reglene for siste aktuelle inntektsår. Det er i utregningsmodellene en del uavklarte/skjønnsmessige vurderinger som Skatteetaten foreløplig setter åpent. Digital Revisor AS har i noen tilfeller gjort tolkninger av regelverket uten at det er bekreftet av Skatteetaten. Vi har igjennom denne erklæringen formelt fraskrevet oss ansvar for eventuelle overprøvinger gjort av Skatteetaten. Ditt resultat er avhengig av blant annet korrekt innlagt informasjon med riktige tall. Vi anbefaler derfor i tvilstilfeller å ta kontakt med våre tilknyttede revisorer Ta gjerne kontakt og legg igjen din epostadresse i chaten på siden her.

Vi trenger noen opplysninger før vi starter:
For å gi robot en indikasjon på omfanget av utleieaktiviteten din må vi be om noen opplysninger før vi starter.
Er du selv forretningsfører/ vaktmester?
Ja
Nei
Er du registrert for merverdiavgift? Roboten kan senere konkludere med at virksomheten din er registreringspliktig.
Ja
Nei

Primærbolig - roboten vurderer skatteplikt på utleieaktiviteten

Primærbolig - Beregning av skatt på langtidsutleie (Regnskapsbehandling)

Leier du ut fritidsbolig som du bruker selv?

Leier du ut andre boenheter eller næringseiendom?

Beregning av Merverdiavgift

Totaloversikt inntekter, kostnader og skatt

Til regnskapsligning Til post i RF-1189 utleie av fast eiendom

Til skattemelding Mva Til post i skattemelding Mva
Utleiekalkulatoren er en gratis tjeneste levert av

Les mer om oss her